Όπου υπάρχει πολύ χρήμα, υπάρχει διαπλοκή

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Οι αποκαλύψεις των αξιωματούχων των τραπεζών για τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι τράπεζες στη χορήγηση και στη διαγραφή δανείων καταδεικνύουν ότι όπου υπάρχει πολύ χρήμα, υπάρχει διαπλοκή και διαφθορά, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει έλεγχος.  Στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα υπήρχε πολύ χρήμα λόγω των  ξένων κεφαλαίων που πλημμύρισαν τις Κυπριακές τράπεζες, κυρίως τη Λαϊκή και την Τράπεζα Κύπρου.  Τα ξένα κεφάλαια στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα ανέρχονταν στα €27 δισεκατομμύρια και αποτελούσαν το 39% των συνολικών καταθέσεων.  Πουθενά αλλού στην Ευρωζώνη, εκτός από το Λουξεμβούργο, δεν υπάρχουν τόσα πολλά ξένα κεφάλαια κατ’ αναλογία πληθυσμού.  Στο Λουξεμβούργο όμως τα ξένα κεφάλαια είναι κατατεθειμένα σε ξένες τράπεζες και όχι εγχώριες, και δεν αποτελούν κίνδυνο για το τραπεζικό σύστημα της χώρας.  Η υπερβολική προσφορά χρήματος δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό για μια οικονομία.  Αν τα χρήματα χρησιμοποιούνται ορθολογιστικά και καταλήγουν σε καλές και παραγωγικές επενδύσεις, που δημιουργούν βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμες θέσεις εργασίας, τότε αυτό είναι καλό για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.  Αν όμως τα χρήματα αυτά διοχετευθούν σε κακές επενδύσεις ή στην κατανάλωση (αυτοκίνητα, διακοπές κλπ), τότε προκαλούν τεράστια ζημιά στην οικονομία, διότι δημιουργούν πρόσκαιρη και πλασματική οικονομική ανάπτυξη (η οποία βασίζεται στο δανεισμό), η οποία σε κάποια στιγμή θα τερματιστεί και θα ακολουθήσει ύφεση στην οικονομία, όπως και έγινε στην Κύπρο.  Σε μια οικονομία, οι τράπεζες λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, μεταξύ των καταθετών και των δανειζομένων.  Οι τράπεζες αποδέχονται καταθέσεις και χορηγούν δάνεια.  Οι τράπεζες θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές στο που και πως χορηγούν δάνεια έτσι ώστε τα χρήματα να καταλήγουν σε καλή μεριά, δηλαδή να γίνονται καλές επενδύσεις στην οικονομία.  Οι τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογούν τους σκοπούς και τους κινδύνους μιας επένδυσης πριν χορηγήσουν ένα δάνειο.  Αν για παράδειγμα κάποιος επιχειρηματίας ζητήσει δάνειο για να χτίσει 100 εξοχικά σήμερα, τότε δεν θα πρέπει να της χορηγηθεί δάνειο, διότι μάλλον τα εξοχικά θα μείνουν απούλητα.  Δυστυχώς οι τράπεζες δεν πρόβλεψαν ορθά την πτώση των τιμών των ακινήτων, για να σταματήσουν να χορηγούν δάνεια για μαζική παραγωγή οικιστικών μονάδων και εξοχικών από το 2007. Θα πρέπει επίσης οι τράπεζες να διασφαλίζουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι τα δάνεια που χορηγούν θα αποπληρώνονται κανονικά.   Μια λανθασμένη και ανόητη πρακτική που ακολουθούσαν οι τράπεζες, ιδιαίτερα τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, είναι ότι προσέδιδαν μεγαλύτερη σημασία στην αξία της εξασφάλισης παρά στην δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου, χωρίς όμως να υπολογίζουν ότι η αξία της εμπράγματης εξασφάλισης θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά και να μην καλύπτει το δάνειο.  Μια άλλη απαράδεκτη πρακτική που ακολουθούσαν οι τράπεζες ήταν ότι ζητούσαν ψηλότερες εκτιμήσεις των εμπράγματων εξασφαλίσεων από τους εκτιμητές για να χορηγήσουν μεγαλύτερα δάνεια, έτσι ώστε για να κερδίζουν περισσότερα σε τόκους.  Αυτή η πρακτική δεν θεωρείτο ως διαπλοκή διότι ήταν αποδεκτή από όλους, αν είναι δυνατόν! 

Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής Κερύνειας