Πολλοί εγγυητές μπορούν να απαλλαγούν

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Πολλοί εγγυητές μπορούν να απαλλαγούν

Αφορμή για αυτό το άρθρο είναι μια επιστολή που εστάλη από Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία προς τον υποφαινόμενο, για ένα δάνειο στο οποίο υπέγραψα ως εγγυητής πριν από 14 χρόνια και το οποίο θα έπρεπε να έχει ξοφληθεί πριν από επτά χρόνια.  Την επόμενη μέρα κάποιος συνταξιούχος με ενημέρωσε ότι κάτι παρόμοιο έχει συμβεί και σε αυτόν.  Υποθέτω ότι χιλιάδες εγγυητές έχουν λάβει επιστολές από Τράπεζες και Συνεργατικές Πιστωτικές Εταιρείες ότι είναι εγγυητές σε δάνεια που δεν εξυπηρετούνται και ότι φέρουν ευθύνη.  Στις πλείστες των περιπτώσεων όμως, αν όχι σε όλες, οι εγγυητές δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα για το γεγονός ότι τα δάνεια στα οποία υπέγραψαν δεν εξυπηρετούνται.  Δηλαδή ποια είναι η ευθύνη μου ως εγγυητής αν δεν γνώριζα ότι το δάνειο στο οποίο υπέγραψα δεν εξυπηρετείται;  Και ποια είναι  ευθύνη μου ως εγγυητής αν έχω ενημερωθεί ότι δεν εξυπηρετείται με μεγάλη καθυστέρηση, οπότε το ποσό του δανείου έχει αυξηθεί σημαντικά;  Και ποια είναι η ευθύνη μου ως εγγυητής αν η ενημέρωση έγινε χρόνια μετά από την κανονική περίοδο αποπληρωμής του δανείου;  Άρα λοιπόν, αν έχετε λάβει επιστολή από κάποια τράπεζα ότι είσαστε εγγυητής σε κάποιο δάνειο το οποίο δεν εξυπηρετείται, τότε θα πρέπει να εξετάσετε κατά πόσο έχετε ευθύνη ή όχι.  Διότι αν το δάνειο έχει σταματήσει να εξυπηρετείται εδώ και χρόνια χωρίς να σας ενημερώσουν έγκαιρα, τότε πιθανόν η ευθύνη σας να είναι περιορισμένη ή μηδαμινή, ανάλογα με τα χρόνια που έχουν περάσει.  Η νομοθεσία που διέπει τους εγγυητές (‘Αρθρο 12, Ν.197(Ι)2003)αναφέρει ότι «σε κάθε σύμβαση εγγύησης, ο πιστωτής υποχρεούται να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και γραπτώς τον εγγυητή με επιστολή του για κάθε καθυστέρηση καταβολής τριών τουλάχιστον δόσεων από τον πρωτοφειλέτη».  Αν η τράπεζα δεν  ενημερώσει τον εγγυητή, τότε ο εγγυητής προφανώς δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αύξηση του δανείου λόγω τόκων και άλλων επιβαρύνσεων.  Διότι αν ο εγγυητής είχε έγκαιρη ενημέρωση για την καθυστέρηση του δανείου, τότε θα μπορούσε να λάβει κάποια μέτρα, όπως για παράδειγμα να ασκήσει πίεση προς τον πρωτοφειλέτη να πληρώσει τις δόσεις του.  Ο εγγυητής θα μπορούσε επίσης να πληρώσει ο ίδιος τις καθυστερημένες δόσεις του πρωτοφειλέτη προκειμένου να μην επιβαρυνθεί το δάνειο με τόκους υπερημερίας και άλλες χρεώσεις.   Η νομοθεσία αναφέρει ότι ο εγγυητής έχει δικαίωμα να γνωρίζει τι συμβαίνει με το δάνειο αλλά δεν έχει υποχρέωση να γνωρίζει κατά πόσο ο πρωτοφειλέτης πληρώνει τις δόσεις του κανονικά.  Αυτό είναι υποχρέωση της τράπεζας, η οποία αν δεν έχει ενημερώσει έγκαιρα τον εγγυητή, τότε θα πρέπει να επωμιστεί το κόστος της μη συμμόρφωσης του πρωτοφειλέτη.  Συνεπώς, είναι προς όφελος του κάθε εγγυητή που λαμβάνει επιστολή από τράπεζα, ότι ο πρωτοφειλέτης δεν πληρώνει, να εξετάσει τα δεδομένα του δανείου πριν πράξει οτιδήποτε άλλο.  Ποιος ξέρει, η πληροφορία αυτή μπορεί να σας εξοικονομήσει χρήματα και αρκετή ταλαιπωρία.

Μάριος Μαυρίδης, οικονομολόγος, βουλευτής Κερύνειας