Get Adobe Flash player

 

facebooktree-button

forum-buttonnews-buttonpharmacy-button-newweather-button-newairplaneold

 

Εισοδος μελων

Η ιστοσελίδα asomatos.eu μαζεύει προσωπικά δεδομένα όπως παρουσιάζονται στο σύνδεσμο Register τα οποία επιτρέπουν στα μέλη της να αποκτήσουν πρόσβαση στο περιεχόμενο μελών μόνο. Μπορείτε να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αποστέλλοντας email στο info@asomatos.eu.            | 

Έχουμε 114 επισκέπτες συνδεδεμένους και κανένα μέλος

Πρόταση Εξόδου από την Κρίση: Πώς να αντλήσουμε άμεσα 20 δις Ευρώ

Αξιολόγηση Χρήστη:  / 0
ΧειρότεροΚαλύτερο 

Του Σιάρπελ Τζουτζούκι.

 

Shar-Ellas2009Μια καλή  διέξοδος , ίσως και η μοναδική ρεαλιστική και εφικτή, που μας προσφέρεται για σύντομη έξοδο από την σημερινή κρίση και κατ’ επέκταση για την εξυπηρέτηση του δημοσιονομικού μας ελλείμματος, την ανακεφαλαίωση των κυπριακών τραπεζών, τη μη υπογραφή του απεχθούς μνημονίου της Τρόικας, την έξοδος της πατρίδας μας από την παγίδα της φτώχιας  και της εξαθλίωσης , την καταπολέμηση της ανεργίας περνά μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών για την κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση εκατομμυριούχων επενδυτών και επιχειρηματιών και άλλων επιχειρηματιών και επιστημόνων που δραστηριοποιούνται η επιθυμούν ν α δραστηριοποιηθούν στην  Κύπρο .

Αν απλουστευθούν οι διαδικασίες και μειωθεί η γραφειοκρατία για την κατ΄ εξαίρεση παραχώρηση της Κυπριακής Υπηκοότητας σε μερικές εκατοντάδες ξένους υπηκόους  που επιθυμούν να αποκτήσουν την Κυπριακή Υπηκοότητα καθότι τους ανοίγει νέες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή  Ένωση των 27 και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον  να εκφράζεται από Ρώσους και Κινέζους εκατομμυριούχους πιστεύω ότι άμεσα θα αντλήσουμε τα 20 δισεκατομμύρια που χρειαζόμαστε για την εξυπηρέτηση του δημοσιονομικού μας ελλείμματος , την ανακεφαλαίωση των τραπεζών μας χωρίς αποκοπές μισθών, χωρίς παγιοποιήσεις προσλήψεων, χωρίς  αυξήσεις στους φόρους και χωρίς να οδηγούμε τον λαό μας στην ανεργία , την φτώχια και την εξαθλίωση και θα δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη με την έλκυση ξένων επενδύσεων.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Νομοθετικά τα θέματα απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας  καθορίζονται από τους περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμους 141(Ι)/2002-2011 και το Παράρτημα «Δ» της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Συγκεκριμένα η Πολιτογράφηση αλλοδαπών εδράζεται στο άρθρο 111 των προαναφερθέντων νόμων, βάσει του οποίου παραχωρείται στον Υπουργό Εσωτερικών απόλυτη διακριτική ευχέρεια να προβαίνει σε Πολιτογράφηση αλλοδαπού, δεδομένου ότι  τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Η εξουσία, όμως, για παραχώρηση κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος  βάσει της παραγράφου 2(στ) του Τρίτου Πίνακα για το άρθρο 111 των εν λόγω νόμων παραχωρείται αποκλειστικά στο Υπουργικό Συμβούλιο.             

Τον Ιούλιο του 2007 το Υπουργικό Συμβούλιο έθεσε κάποια οικονομικά κριτήρια με βάση τα οποία θα πολιτογραφούνταν κατ’ εξαίρεση αλλοδαποί επιχειρηματίες/ επενδυτές. Τα κριτήρια αυτά αναθεωρήθηκαν με νεότερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδόθηκε στις 10.10.2011.

Σύμφωνα με τη νέα αυτή απόφαση τα κριτήρια καθορίζονται ως εξής:

(α) Άμεσες Επενδύσεις

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας/ επενδυτής θα πρέπει να έχει στη Δημοκρατία άμεσες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων ευρώ. Οι άμεσες επενδύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αγορές ακινήτων, ή επιχειρήσεων/ εταιρειών ή μετοχών ή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αξιόγραφα εγγεγραμμένα και εκδοθέντα στην Κυπριακή Δημοκρατία).  Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα είναι στην περίπτωση αγοράς ακινήτων το αγοραπωλητήριο έγγραφο και ο τίτλος ιδιοκτησίας – όπου υπάρχει, στην περίπτωση αγοράς επιχειρήσεων ή εταιρειών η βεβαίωση του Εφόρου Εταιρειών για τους μετόχους, στην περίπτωση αγοράς μετοχών τους τίτλους των εν λόγω μετοχών και στην περίπτωση των  χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τους σχετικούς τίτλους ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα.

(β) Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Ο αιτητής θα πρέπει  να έχει συστήσει στην Κυπριακή Δημοκρατία και να έχει υπό τον έλεγχο του εταιρεία (ή εταιρείες), η οποία κατά τα τρία χρόνια πριν το έτος υποβολής της αίτησης να παρουσιάζει κύκλο εργασιών ύψους τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος. Επιπρόσθετα, τουλάχιστον το 1/3 των εργοδοτουμένων της εν λόγω εταιρείας (ή εταιρειών) θα πρέπει να είναι Κύπριοι πολίτες. Σε περίπτωση χρήσης του κριτηρίου αυτού ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίζει πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας (ή των εταιρειών) από τον Έφορο Εταιρειών, πιστοποιητικό μετοχών, ελεγμένους λογαριασμούς από εγκεκριμένο λογιστή για τα τρία τελευταία έτη του έτους που προηγούνται της αίτησης και βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργοδοτουμένων στην εταιρεία (ή εταιρείες) του αιτητή.

(γ) Εισαγωγή νέων καινοτόμων τεχνολογιών, Ερευνητικά κέντρα

Βάσει του όρου αυτού η υπηκοότητα παραχωρείται σε άτομα που εισάγουν νέες και καινοτόμες τεχνολογίες σε ζωτικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας σε μεγάλη κλίμακα ή που έχουν ιδρύσει σημαντικό ερευνητικό κέντρο μεγάλης κλίμακας για επιτόπια διεξαγωγή έρευνας. Προς απόδειξη τούτου θα πρέπει να προσκομιστεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή οποιαδήποτε άλλα αποδεικτικά έγγραφα.

(δ) Καταθέσεις σε τράπεζες

Εδώ είναι και το κλειδί της πρότασης μου καθότι  ο αιτητής θα πρέπει να παρουσιάζει προσωπικές καταθέσεις ή καταθέσεις εταιρειών του στην Κυπριακή Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων ευρώ τακτής προθεσμίας πέντε ετών ή να είναι μέτοχος καταπιστεύματος ίδιας αξίας και προθεσμίας. Απαραίτητη η προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων των Κυπριακών Τραπεζών.

(ε) Συνδυασμός των άμεσων επενδύσεων, επιχειρηματικής δραστηριότητας και καταθέσεων σε Κυπριακές Τράπεζες

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας/ επενδυτής πρέπει να κατέχει συνδυασμό των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων όπως περιγράφονται στα σχετικά κριτήρια ύψους τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων ευρώ.

(στ) Άμεσα έσοδα/ αμοιβές υπηρεσιών

Ο αιτητής θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτης εταιρείας ή εταιρειών η διαχείριση των οποίων να διεξάγεται στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατά τα τρία έτη πριν το έτος αίτησης να είχε καταβάλει τουλάχιστον 500.000 ευρώ ανά έτος ως φορολογία ή/ και ως αμοιβές για αγορά επιχειρηματικών υπηρεσιών (π.χ. δικηγορικών, λογιστικών, ελεγκτικών, τραπεζικών και άλλων). Αποδεικτικά έγγραφα θεωρούνται οι σχετικές αποδείξεις πληρωμής.

Για να μπορέσει ένας αλλοδαπός επενδυτής/ επιχειρηματίας να επιτύχει κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση θα πρέπει να πληροί ένα εκ των προαναφερθέντων κριτηρίων. Πέραν τούτου θα πρέπει απαραιτήτως να είναι τριάντα ετών και άνω, να είναι λευκού ποινικού μητρώου και να μην περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων, των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα θα πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ

Όσον  αφορά τη διαδικασία υποβολής του αιτήματος και εξέτασης του, η αίτηση υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών υπό μορφή επιστολής, στην οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας/ επενδυτής πληροί ένα από τα κριτήρια και όλους τους όρους της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισυνάπτονται η αίτηση για Πολιτογράφηση (τύπος Μ127) πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού, πιστοποιητικό γεννήσεως, φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του αιτητή, πιστοποιητικό γάμου (όπου εφαρμόζεται), δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου καθώς και αντίγραφα αγγελιών σε ημερήσια εφημερίδα δύο συνεχόμενων δημοσιεύσεων όπου γνωστοποιείται ότι ο αιτητής υπέβαλε αίτηση για Πολιτογράφηση.

Όταν υποβληθεί μια αίτηση ξεκινά η διαδικασία αξιολόγησης της. Κατ’ αρχήν τα έγγραφα που αφορούν τις επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες του αιτητή αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών για διερεύνηση  και αποστολή απόψεων σχετικά με το κατά πόσον ο αιτητής, όντως, πληροί κάποιο από τα κριτήρια ( εδώ είναι ένα σημείο όπου χρειάζεται και η απλούστευση  των διαδικασιών ώστε να υπάρξει η επιθυμητή επίσπευση). Ταυτόχρονα με την διαδικασία που εξελίσσεται στο Υπουργείο Οικονομικών, διερευνάται από το Υπουργείο Εσωτερικών κατά πόσον ο αιτητής πληροί τους άλλους όρους της απόφασης.   

Δεδομένου ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι όροι υποβάλλεται από τον / την Υπουργό Εσωτερικών Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση της αίτησης και παραχώρηση της υπηκοότητας.

Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει θετικά ( αυτό διεκπεραιώνεται  ήδη σε πολύ γρήγορο χρόνο και συγκεκριμένα κατά την επόμενη συνεδρίαση του Υπουργικού που συγκαλείται  τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα) , εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Πιστοποιητικό Πολιτογράφησης,(εδώ παίρνει και πάλι πολύ λίγο χρόνο μερικές μόνο μέρες ) αφού πρώτα καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη ύψους €341.72. Το χρονικό  πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας όπως  είναι σήμερα  διαρκεί περί τους 6 μέχρι 12 μήνες, ανάλογα με το πότε θα διαβιβαστούν οι απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών. 

Σε περίπτωση που παραχωρηθεί κατ’ εξαίρεση η υπηκοότητα σε κάποιο επενδυτή/ επιχειρηματία τότε δικαίωμα απόκτησης της υπηκοότητας έχουν η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα του καθώς και τα οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα. Η πολιτογράφηση των ενήλικων μελών της οικογένειας βασίζεται σε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 4.1.2011, στην οποία προνοείται η πολιτογράφηση της/ του συζύγου πολιτογραφηθέντος κατ’ εξαίρεση επενδυτή, χωρίς ο/η σύζυγος να χρειάζεται να πληροί τα οικονομικά κριτήρια.

 Στην εν λόγω απόφαση καθορίζεται ότι οικονομικά εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται οι φοιτητές μέχρι την ηλικία των 28 ετών, οι οποίοι φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση διπλώματος ή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου και έχουν ως κύρια δραστηριότητα τους τη φοίτηση. Από την απόφαση εξαιρούνται άτομα που φοιτούν για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου (π.χ. chartered accountants ή barrister) ή άτομα που φοιτούν για απόκτηση δεύτερου κ.ο.κ. διπλώματος, πτυχίου ή μεταπτυχιακού. Επιπρόσθετα οικονομικά εξαρτώμενα θεωρούνται άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας με βαριά σωματική ή διανοητική αναπηρία που τους καθιστά ανίκανους να εργαστούν.      

Τέλος δικαίωμα απόκτησης της υπηκοότητας έχουν και τα ανήλικα τέκνα οποιουδήποτε πολιτογραφηθέντος βάσει του άρθρου 110(3) των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων. Η αίτηση για τα ανήλικα τέκνα (τύπος Μ126) υποβάλλεται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό γεννήσεως του παιδιού, το πιστοποιητικό γάμου των γονέων, φωτοαντίγραφα των διαβατηρίων του παιδιού και των γονέων του καθώς και τη συγκατάθεση του αλλοδαπού γονέα. Τα τέλη που ανέρχονται στα €51.26 και καταβάλλονται με την υποβολή της αίτησης.

Από την άλλη τα αιτήματα για τη σύζυγο και τα ενήλικα τέκνα υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών υπό μορφή επιστολής συνοδευόμενης για κάθε έκαστο αιτητή από πλήρως συμπληρωμένο έντυπο Μ127, πιστοποιητικό γεννήσεως, πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου καθώς και αντίγραφα αγγελιών σε ημερήσια εφημερίδα δύο συνεχόμενων δημοσιεύσεων όπου γνωστοποιείται ότι ο αιτητής υπέβαλε αίτηση για Πολιτογράφηση. Ακόμη για τη σύζυγο θα πρέπει να επισυναφθεί και πιστοποιητικό γάμου (αν δεν είχε υποβληθεί προηγουμένως), ενώ για τα εξαρτώμενα ενήλικα τέκνα  πιστοποιητικά φοίτησης και βιογραφικό σημείωμα ή ιατρικές βεβαιώσεις. Όταν κριθεί ότι ο αιτητής/ η αιτήτρια πληροί όλες τις προϋποθέσεις υποβάλλεται από τον Υπουργό Εσωτερικών Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.  Δεδομένου ότι η αίτηση εγκριθεί, ετοιμάζονται και παραδίδονται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης τα Πιστοποιητικά Πολιτογράφησης, αφού καταβληθούν τα σχετικά τέλη.

Η διαδικασία τόσο για τα ανήλικα τέκνα όσο και για τη σύζυγο και ενήλικα τέκνα ολοκληρώνεται σε περίοδο περί των τριών - έξι μηνών. Μέχρι στιγμής έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου περί τους 100 επιχειρηματίες/ επενδυτές και στο παρόν στάδιο βρίσκονται υπό εξέταση  ακόμα τόσα  περίπου αιτήματα.

Πέραν της κατ’ εξαίρεση Πολιτογράφησης υπάρχει και η ευχέρεια για Πολιτογράφηση δια της κανονικής οδού. Η κανονική διαδικασία απόκτησης της Κυπριακής Υπηκοότητας με πολιτογράφηση  όμως προαπαιτεί νόμιμη και αδιάλειπτη 7 χρόνων παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία , να παραμείνει για 12 συνεχόμενους μήνες χωρίς διακοπή στην Κύπρο υποβάλλεται μέσω των κατά τόπου Επαρχιακών Διοικήσεων και είναι χρονοβόρα καθώς διαρκεί περί τα 3 χρόνια προκειμένου να ολοκληρωθεί .

Η απόδοση της υπηκοότητας είτε κατ’ εξαίρεση είτε διά της κανονικής οδού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί τελεσίδικη, αφού στη σχετική νομοθεσία προνοείται αποστέρηση της υπηκοότητας, νοουμένου ότι συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Όσον αφορά τους επενδυτές επιχειρηματίες που αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα βάσει του κριτηρίου (δ) της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 10.10.2011 – δηλαδή αφού προβούν σε κατάθεση 15 εκατομμυρίων ευρώ τακτής προθεσμίας πέντε ετών – στην εν λόγω απόφαση προνοείται ότι οι καταθέσεις θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένες σε τραπεζικό ίδρυμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και σε περίπτωση που από παροδικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η προϋπόθεση έχει καταστρατηγηθεί η υπηκοότητα είναι δυνατόν να αποστερηθεί. 

Γενικά η διαδικασία αποστέρησης λαμβάνει χώρα, αν αποδειχθεί ότι η Εγγραφή ή Πολιτογράφηση επιτεύχθηκε με τη χρήση δόλου, ψευδών παραστάσεων ή απόκρυψης οποιουδήποτε ουσιώδους γεγονότος. Ακόμη η υπηκοότητα αποστερείται από Πολιτογραφημένο πρόσωπο που με λόγια ή με έργα επέδειξε δυσμένεια ή έλλειψη νομιμοφροσύνης στη Δημοκρατία ή που μέσα σε πέντε χρόνια από την Πολιτογράφηση του καταδικάστηκε σε οποιαδήποτε χώρα σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και άνω. Η απόφαση για αποστέρηση λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών.   

Ως εκ των πιο πάνω εξυπακούεται ότι εάν απλουστευθούν οι διαδικασίες και μειωθεί η γραφειοκρατία για την κατ΄ εξαίρεση παραχώρηση της Κυπριακής Υπηκοότητας για λόγους δημοσίου συμφέροντος σε μερικές εκατοντάδες ξένους υπηκόους  (περί τους 1000 σε αυτό το στάδιο και στην συνέχεια σε μερικές δεκάδες κάθε χρόνο), που επιθυμούν να αποκτήσουν την Κυπριακή Υπηκοότητα καθότι τους ανοίγει νέες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή  Ένωση των 27 και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον  να εκφράζεται από Ρώσους και Κινέζους εκατομμυριούχους πιστεύω ότι άμεσα θα αντλήσουμε τα 20 δισεκατομμύρια που χρειαζόμαστε για την εξυπηρέτηση του δημοσιονομικού μας ελλείμματος , την ανακεφαλαίωση των τραπεζών μας χωρίς αποκοπές μισθών, χωρίς παγιοποιήσεις προσλήψεων, χωρίς  αυξήσεις στους φόρους και χωρίς να οδηγούμε τον λαό μας στην ανεργία , την φτώχια και την εξαθλίωση και θα δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη με την έλκυση ξένων επενδύσεων.

Η πρόταση αυτή τίθεται ενώπιον των κομμάτων και των προεδρικών υποψηφίων για περεταίρω μελέτη και αξιοποίηση ευελπιστώντας ότι με λίγες απλές κινήσεις τόσο σε διοικητικό/εκτελεστικό όσο και σε νομοθετικό επίπεδο θα μπορέσουμε σε χρόνο ρεκόρ να ελκύσουμε όλες τις πιο πάνω κατηγορίες ατόμων που διακαώς επιθυμούν να απολαύσουν τα πλεονεκτήματα που δίνει η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη και οι οποίοι αναμένεται να εξελιχθούν σε βασικούς συντελεστές της τόσο αναγκαίας ανάπτυξης που θα μας βγάλει από το τέλμα στο οποίο έχουμε καταποντισθεί. Είναι ίσως η μοναδική διέξοδος που μας προσφέρεται για να σταθούμε σαν λαός στα πόδια μας, να ξεφύγουμε από την φτώχια και την εξάρτηση και να μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης. Ευελπιστώ ότι η αύξηση των ωρών εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας κατά μισή ώρα καθημερινά και κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρόνου καθώς και τα μέτρα για αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της που λαμβάνονται να συνδράμουν στο να εξετάζονται αυτές οι χρυσοφόρες αιτήσεις σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να μην αποθαρρύνονται και κυρίως να μην παραχωρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κράτη - μέλη, άτομα ικανά να μας βγάλουν από το αδιέξοδο.